Ochrona obiektów Geoparku Kielce.

Numer zamówienia GEO.III.262.1.2019
Nazwa zamówienia Ochrona obiektów Geoparku Kielce.
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych
CPV 79710000-4
Data ogłoszenia 9.01.2019
Termin 17.01.2019
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

ogłoszenie

SIWZ

siwz ochrona 2019 138o

Zał. nr 1 do siwz_ochrona _2019

Zał. nr 2 do siwz_ochrona _2019

Zał. nr 2 a,b,c,d do siwz_ochrona_2019

Zał. nr 3 do siwz_ochrona_2019

Zał. nr 4 do siwz _ochrona_2019

Zał nr 5 do siwa _ochrona_2019

Zał. nr 6 do siwz _ochrona_2019

Zał. nr 7 do siwz_ochrona_2019

Zał. nr 8 do siwz_ochrona _2019

Zał. nr 9 do siwz _ochrona_2019

Zał. nr 10 do siwz_ochrona- 2019

Zał.nr 11 do siwz_ochrona oswiadczenia-o-grupie-kapitalowej

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Informacja dla wykonawców nr 1

Odwołanie
Ogłoszenie wyników

ZESTAWIENIE-OFERT