Ochrona obiektów Geoparku Kielce.

Numer zamówienia GEO.III.262.1.2020
Nazwa zamówienia Ochrona obiektów Geoparku Kielce
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych
CPV 79710000-4
Data ogłoszenia 09.01.2020
Termin 17.01.2020
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

ogłoszenie

SIWZ

siwz ochrona 2020 138o

Zał. nr 1 do siwz_ochrona _2020Zał. nr 2 a,b,c,d do siwz_ochrona_2020

Zał. nr 2 do siwz_ochrona _2020

Zał. nr 3 do siwz_ochrona_2020

Zał. nr 4 do siwz _ochrona_2020

Zał. nr 5 do siwa _ochrona_2020

Zał. nr 6 do siwz _ochrona_2020

Zał. nr 7 do siwz_ochrona_2020

Zał. nr 8 do siwz_ochrona _2020

Zał. nr 9 do siwz _ochrona_2020

Zał. nr 10 do siwz_ochrona- 2020

Zał. nr 11 do siwz_ochrona oswiadczenia-o-grupie-kapitalowej

 

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odwołanie
Ogłoszenie wyników

Zestawienie ofert

Informacja o podpisaniu umowy

x