• Giełda Minerałów i Skamieniałości tuż, tuż…

  22 listopada, 2016 8:38

  Zbliża się LIX Ogólnopolska Giełda Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich w Kielcach. Impreza planowana jest w terminie 26-27 listopada i tradycyjnie odbędzie się w Kieleckim Centrum Kultury. W ramach giełdy będzie również wystawa edukacyjna przygotowana przez Geopark Kielce – Klub Miłośników Geologii. Serdecznie zapraszamy!

 • Pozyskanie gatunków roślin dziko rosnących

  16 listopada, 2016 10:05

  Ogród Botaniczny w Kielcach przystąpił do pozyskania gatunków roślin z naturalnych stanowisk. Wybrano dwie lokalizacje o reprezentatywnych cechach rzadkiej roślinności regionu świętokrzyskiego. Obszary te nie są objęte ochroną rezerwatową, jednakże wchodzą w skład obszarów Natura 2000. Stanowiska znajdują się na Osieczyńskiej Górze (Lasy Suchedniowskie PLH260010) oraz na Grzywach Korzeckowskich (Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041). Pozyskano osobniki gatunków typowych dla zbiorowiska lasu grądowego, świetlistej dąbrowy, żyznej buczyny górskiej, a także boru jodłowego. Łącznie zebrano osobniki należące do 44-ech gatunków.

 • SPiN Day 2016 w Geoparku Kielce

  14 listopada, 2016 9:23

  W czwartek , 10 listopada na terenie Geoparku Kielce, po raz pierwszy obchodzono Międzynarodowy Dzień Centrów i Muzeów Nauki, ustanowiony przez UNESCO. Na świecie działa ok. 3 tys. centrów nauki, odwiedzanych co roku przez ok. 300 mln. osób. Centrum Geoedukacji gromadzi rocznie ponad 40 tysięcy  zwiedzających. Tak duża frekwencja pokazuje, że poznawanie praw nauki przez samodzielne eksperymentowanie jest atrakcyjne i potrzebne. Działalność centrów to jednak nie tylko interaktywne wystawy, warsztaty czy pokazy. To zachęcanie do kreatywnego myślenia, odpowiedzialności oraz zaangażowania w dialog na temat globalnych problemów. Oczywiście, poszczególne instytucje często różnią się od siebie. Mają inny program, odbiorców, charakter działań. UNESCO dostrzegło rosnącą rolę centrów nauki oraz związek ich działalności z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Powołanie Międzynarodowego Dnia Muzeów i Centrów Nauki świadczy o tym, że środowisko to jest doceniane w skali światowej.

 • Powołano Radę Ogrodu Botanicznego w Kielcach

  10 listopada, 2016 1:38

  Zarządzeniem nr 28/2016 Dyrektora Geoparku Kielce z dnia 4.11.2016 r. w sprawie powołania Rady Ogrodu Botanicznego w Kielcach przy Ogrodzie Botanicznym powstał organ opiniodawczo-doradczy skupiający specjalistów botaników, ogrodników, architektów zieleni, leśników, osoby zajmujące się ochroną przyrody oraz menadżerów. Rada Ogrodu Botanicznego w Kielcach liczy 21 osób, wśród których znajduje się m. in.: 5-ciu dyrektorów innych ogrodów botanicznych w Polsce, 3-ch przedstawicieli Geopaku Kielce, 3-ch pracowników Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, dyrektorzy oraz zarządzający placówkami zajmującymi się ochroną przyrody oraz inni eksperci/specjaliści.

 • Niezwykłe „Sfery świata” w Centrum Geoedukacji

  8 listopada, 2016 4:17

  W poniedziałek, 7 listopada 2016 r., w Centrum Geoedukacji odbyło się show popularno-naukowe dr Andrzeja Boczarowskiego „Sfery świata”.   Pokaz rozpoczął się o godzinie 17.30 i potrwał ponad  2 godziny. W tym czasie przemierzyliśmy drogę od mikrokosmosu do makrokosmosu i zdobyliśmy niemal całą wiedzę o otaczającym nas Świecie.

 • Warsztaty Edukacyjne “GEO-ŚWIĘTOKRZYSKIE za nami…

  8 listopada, 2016 3:47

  Za nami Warsztaty Edukacyjne „GEO-ŚWIĘTOKRZYSKIE”, organizowane wspólnie z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. W Warsztatach udział wzięło 40-osobowa grupa nauczycieli, edukatorów i przewodników, z terenu województwa świętokrzyskiego. Warsztaty Edukacyjne „GEO-ŚWIĘTOKRZYSKIE” zostały zrealizowane w ramach projektu, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

x