• Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny

    Styczeń 1, 2012 11:31

     Góry Świętokrzyskie to prawdziwa skarbnica wiedzy i tajemnic dla miłośników geologii paleontologii czy archeologii. Są to jedne z najstarszych Gór w Europie – skrywają  ponad 500 milinów lat dziejów naszej planety. Odkrywane od kilkudziesięciu lat tropy dinozaurów i kopalnych gadów, a zwłaszcza tropy tetrapoda, pierwszego czworonożnego zwierzęcia, które wyszło na ląd jeszcze bardziej podkreślają wyjątkowość Gór Świętokrzyskich.

  • Amfiteatr Kadzielnia

    Styczeń 1, 2010 11:44

    Projekt pn. “Geopark Kielce – przebudowa Amfiteatru Kadzielnia” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Osi 2 “Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.