Wyszukaj :
  
jaskinie
PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W POŁĄCZONYCH JASKINIACH: ODKRYWCÓW, PROCHOWNI I SZCZELINIE NA KADZIELNI
Zapraszamy do podziemnej trasy turystycznej w połączonych jaskiniach Odkrywców, Prochowni i Szczelinie na Kadzielni.

 PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA NA KADZIELNI

ZAPRASZAMY DO JASKIŃ JUŻ OD 1 KWIETNIA 2016 r. 

GODZINY OTWARCIA:

WTOREK-PIĄTEK 9:00-16:00

SOBOTA-NIEDZIELA 11:00-17:00


- ostatnie wejścia odbywa się o godzinie:
WTOREK-PIĄTEK 15:30
SOBOTA-NIEDZIELA 16:30
- zwiedzanie trwa ok. 30 minut

 

 

WYMAGANA REZERWACJA - BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI NIE GWARATUJEMY MOŻLIWOŚCI ZWIEDZANIA JASKIŃ

  SPELEOKLUB ŚWIĘTOKRZYSKI


tel. 695213381

  od poniedziałku do soboty

w godzinach 9.00-17

e-mail: jaskiniakadzielnia@gmail.com

  Uwaga - rezerwacja poprzez pocztę elektroniczną następuję w momencie, kiedy otrzymają
Państwo na swoją pocztę wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji terminu

 


 

BILETY WSTĘPU:
NORMALNY - 10 zł
ULGOWY - 8 zł  

* Bilety ulgowe:
- dzieci i młodzież ucząca się
- emeryci
- osoby z I grupą inwalidzką 
- grupy zorganizowane powyżej 30 osób

** Wstęp bezpłatny:
- dzieci do lat 3
- członkowie Polskiego Związku Alpinizmu (po okazaniu ważnej legitymacji członkowskiej)TERMINY I ZASADY REZERWACJI: 

1. Zwiedzanie możliwe jest przez 6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli (z wyłączeniem poniedziałków).
2. Rezerwacja odbywa się telefonicznie pod nr 695 213 381 w godzinach 9-12 i 15-18 
3. Zwiedzania odbywa się w grupach maksymalnie 12-osobowych, wyłącznie pod opieka przewodnika i z częstotliwością co 30 minut grupa
4. Średni czas zwiedzania przez jedną grupę - 45 minut   
5. Wszystkie osoby w grupie musza miec kask na głowie, otrzymany wcześniej od przewodnika pzez cały czas pobytu w jaskini aż do powrotu na powierzchnię, do otworu wejściowego.
6. Osoby w stanie nietrzeźwym lub znajdujące się pod wływem alkoholu i innych środków odurzajacych nie będa wpuszczane do jaskini.
7. Zwiedzajacym jaskinię zabrania się;
- używania otwartego ognia, w tym palenia tytoniu
- dotykania bądź niszczenia szaty naciekowej i namulisk
- zabierania elementów skalnych
- spożywania pokarmów i napoi
- głośnego zachowania
- umieszczania napisów, zasmiecania, hałasowania
- dotykania i uszkadzania urządzeń pomiarowych i elektrycznych 
- przekraczania granic wykopów, barier i ograniczeń
- wprowadzania psów i innych zwierząt
- noszenia małych dzieci na rękach
8. Każdy zwiedzający porusza się po jaskini zgodnie z zaleceniami przewodnika prowadzącego grupę.

UWAGA: PO WYCZERPANIU PRZEWIDZIANEGO REGULAMINEM LIMITU OSÓB ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.INFORMACJE OGÓLNE

IDEA I ZAŁOŻENIA TURYSTYCZNEGO UDOSTĘPNIENIA JASKIŃ NA KADZIELNI – Kozłowki, Wójcik 1965; Kozłowski, Rubinowski 1973; Kasza, Selerski 1998; Wróblewski 2003

 

BUDOWA PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ W JASKINIACH NA KADZIELNIA – JAKO INWESTYCJA

INWESTOR – GEOPARK KIELCE
 

WYKONAWCA – ZAKŁAD ROBÓT GÓRNICZYCH I WYSOKOŚCIOWYCH AMC Z KRAKOWA
 

NADZÓR AUTORSKI – FUNDACJA NAUKA I TRADYCJE GÓRNICZE, WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII AGH KRAKÓW (zespół pod kierunkiem mgr inż. Janusza Chmury)
 

NADZÓR NAUKOWY – INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY POLSKA AKADEMIA NAUK (zespół pod kierunkiem dr inż. Jana Urbana)
 

NADZÓR SPELEOLOGICZNY – SPELEOKLUB ŚWIĘTOKRZYSKI (zespół pod kierunkiem Andrzeja Kaszy)

 

UDOSTĘPNIENIE PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ W JASKINIACH ODKRYWCÓW, PROCHOWNI I SZCZELINIE

• REGULAMIN ZWIEDZANIA OPRACOWANY PRZEZ NADZÓR AUTORSKI
• MOŻLIWOŚĆ ZWIEDZANIA TRASY PRZEZ 6 DNI W TYGODNIU (Z WYŁĄCZENIEM PONIEDZIAŁKÓW)


WALORY NAUKOWO-EDUKACYJNE PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ O DŁUGOŚCI OK. 130m W JASKINIACH:
ODKRYWCÓW I PROCHOWNI
(na podstawie Urban, Kasza, 2009)

• RÓŻNORODNE FORMY RZEŹBY KRASOWEJ
• NACIEKI JASKINIOWE I MINERALIZACJA HYDROTERMALNA
• UNIKATOWE ODSŁONIĘCIA STRUKTUR SEDYMENTACYJNYCH W SKAŁACH DEWOŃSKICH
• PROFILE OSADÓW WYPEŁNIAJĄCYCH PUSTKI KRASOWE
• NATURALNE PUSTKI PODZIEMNE JAKO OBIEKTY O WALORACH ESTETYCZNYCH I EDUKACYJNYCH

Data dodania : Wtorek 17.07.2012
Galeria
W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni
W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni
W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni
W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni
W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni
W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni
Załączniki
  1. Plan podziemnej trasy turystycznej
  2. Plan podziemnej trasy turystycznej
  3. Lokalizacja