Wyszukaj :
  
jaskinie
PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W POŁĄCZONYCH JASKINIACH: ODKRYWCÓW, PROCHOWNI I SZCZELINIE NA KADZIELNI
Zapraszamy do podziemnej trasy turystycznej w połączonych jaskiniach Odkrywców, Prochowni i Szczelinie na Kadzielni.

 PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA NA KADZIELNI


KOMUNIKAT DLA ZWIEDZAJĄCYCH 

Informujemy, że od 1 listopada do 31 marca Podziemna Trasa Turystyczna na Kadzielni jest zamknięta dla turystów. Mamy nadzieje, że jaskinie kadzielniańskie wszystkim zwiedzającym dostarczyły niesamowitych wrażeń. Na ponowne zwiedzanie zapraszamy od kwietnia 2016 roku.
ZAPRASZAMY DO JASKIŃ JUŻ OD 1 KWIETNIA 2016 r. 

GODZINY OTWARCIA:

WTOREK-PIĄTEK 9:00-16:00

SOBOTA-NIEDZIELA 11:00-17:00


- ostatnie wejścia odbywa się o godzinie:
WTOREK-PIĄTEK 15:30
SOBOTA-NIEDZIELA 16:30
- zwiedzanie trwa ok. 30 minut

 

 

WYMAGANA REZERWACJA - BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI NIE GWARATUJEMY MOŻLIWOŚCI ZWIEDZANIA JASKIŃ

  SPELEOKLUB ŚWIĘTOKRZYSKI


tel. 695213381

  od poniedziałku do soboty

w godzinach 9.00-17

e-mail: jaskiniakadzielnia@gmail.com

  Uwaga - rezerwacja poprzez pocztę elektroniczną następuję w momencie, kiedy otrzymają
Państwo na swoją pocztę wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji terminu

 


 

BILETY WSTĘPU:
NORMALNY - 10 zł
ULGOWY - 8 zł  

* Bilety ulgowe:
- dzieci i młodzież ucząca się
- emeryci
- osoby z I grupą inwalidzką 
- grupy zorganizowane powyżej 30 osób

** Wstęp bezpłatny:
- dzieci do lat 3
- członkowie Polskiego Związku Alpinizmu (po okazaniu ważnej legitymacji członkowskiej)TERMINY I ZASADY REZERWACJI: 

1. Zwiedzanie możliwe jest przez 6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli (z wyłączeniem poniedziałków).
2. Rezerwacja odbywa się telefonicznie pod nr 695 213 381 w godzinach 9-12 i 15-18 
3. Zwiedzania odbywa się w grupach maksymalnie 12-osobowych, wyłącznie pod opieka przewodnika i z częstotliwością co 30 minut grupa
4. Średni czas zwiedzania przez jedną grupę - 45 minut   
5. Wszystkie osoby w grupie musza miec kask na głowie, otrzymany wcześniej od przewodnika pzez cały czas pobytu w jaskini aż do powrotu na powierzchnię, do otworu wejściowego.
6. Osoby w stanie nietrzeźwym lub znajdujące się pod wływem alkoholu i innych środków odurzajacych nie będa wpuszczane do jaskini.
7. Zwiedzajacym jaskinię zabrania się;
- używania otwartego ognia, w tym palenia tytoniu
- dotykania bądź niszczenia szaty naciekowej i namulisk
- zabierania elementów skalnych
- spożywania pokarmów i napoi
- głośnego zachowania
- umieszczania napisów, zasmiecania, hałasowania
- dotykania i uszkadzania urządzeń pomiarowych i elektrycznych 
- przekraczania granic wykopów, barier i ograniczeń
- wprowadzania psów i innych zwierząt
- noszenia małych dzieci na rękach
8. Każdy zwiedzający porusza się po jaskini zgodnie z zaleceniami przewodnika prowadzącego grupę.

UWAGA: PO WYCZERPANIU PRZEWIDZIANEGO REGULAMINEM LIMITU OSÓB ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.INFORMACJE OGÓLNE

IDEA I ZAŁOŻENIA TURYSTYCZNEGO UDOSTĘPNIENIA JASKIŃ NA KADZIELNI – Kozłowki, Wójcik 1965; Kozłowski, Rubinowski 1973; Kasza, Selerski 1998; Wróblewski 2003

 

BUDOWA PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ W JASKINIACH NA KADZIELNIA – JAKO INWESTYCJA

INWESTOR – GEOPARK KIELCE
 

WYKONAWCA – ZAKŁAD ROBÓT GÓRNICZYCH I WYSOKOŚCIOWYCH AMC Z KRAKOWA
 

NADZÓR AUTORSKI – FUNDACJA NAUKA I TRADYCJE GÓRNICZE, WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII AGH KRAKÓW (zespół pod kierunkiem mgr inż. Janusza Chmury)
 

NADZÓR NAUKOWY – INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY POLSKA AKADEMIA NAUK (zespół pod kierunkiem dr inż. Jana Urbana)
 

NADZÓR SPELEOLOGICZNY – SPELEOKLUB ŚWIĘTOKRZYSKI (zespół pod kierunkiem Andrzeja Kaszy)

 

UDOSTĘPNIENIE PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ W JASKINIACH ODKRYWCÓW, PROCHOWNI I SZCZELINIE

• REGULAMIN ZWIEDZANIA OPRACOWANY PRZEZ NADZÓR AUTORSKI
• MOŻLIWOŚĆ ZWIEDZANIA TRASY PRZEZ 6 DNI W TYGODNIU (Z WYŁĄCZENIEM PONIEDZIAŁKÓW)


WALORY NAUKOWO-EDUKACYJNE PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ O DŁUGOŚCI OK. 130m W JASKINIACH:
ODKRYWCÓW I PROCHOWNI
(na podstawie Urban, Kasza, 2009)

• RÓŻNORODNE FORMY RZEŹBY KRASOWEJ
• NACIEKI JASKINIOWE I MINERALIZACJA HYDROTERMALNA
• UNIKATOWE ODSŁONIĘCIA STRUKTUR SEDYMENTACYJNYCH W SKAŁACH DEWOŃSKICH
• PROFILE OSADÓW WYPEŁNIAJĄCYCH PUSTKI KRASOWE
• NATURALNE PUSTKI PODZIEMNE JAKO OBIEKTY O WALORACH ESTETYCZNYCH I EDUKACYJNYCH

Data dodania : Wtorek 17.07.2012
Galeria
W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni
W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni
W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni
W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni
W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni
W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni W jaskiniach na Kadzielni
Załączniki
  1. Plan podziemnej trasy turystycznej
  2. Plan podziemnej trasy turystycznej
  3. Lokalizacja