Kierownictwo jednostki

18 września 2019

KIEROWNICTWO GEOPARKU KIELCE:


Dyrektor Geoparku Kielce: mgr Mirosław Hejduk
Telefon: +48 41 36 76 800
e-mail: miroslaw.hejduk@geopark-kielce.pl

 

Zastępca dyrektora ds. technicznych: mgr inż. Wilhelm Wajda
Telefon: +48 41 36 76 800
e-mail: wilhelm.wajda@geopark-kielce.pl

x