O nas

5 marca 2016

Ogród Botaniczny w Kielcach jest jednym z obiektów Geoparku Kielce, funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa miasta Kielce. Reguluje to Uchwała Rady Miejskiej w Kielcach nr XXXI/577/2004 z dnia 9.09.2004.

Działamy w oparciu o dwa akty prawne: Decyzję Ministra Środowiska z dnia 22.06.2006 r. na zezwolenie na prowadzenie działalności ogrodu botanicznego w Kielcach oraz Decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.06.2013 r. zmieniającą decyzję Ministra Środowiska z dnia 22.06.2006 r.

W sprawie wspólnej budowy Ogrodu Botanicznego przez Miasto Kielce i Akademię Świętokrzyską 25.05.2005 r. podpisano “List intencyjny w sprawie utworzenia Ogrodu Botanicznego w Kielcach”. Następnie 28.07.2010 r. podpisano “Porozumienie w sprawie budowy kieleckiego Ogrodu Botanicznego”. W tym przypadku sygnatariuszem był już Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach (przemianowany z Akademii Świętokrzyskiej). Oba dokumenty zawierają założenia programowe ogrodu oraz naukową koncepcję jego prowadzenia.

Budowa Ogrodu rozpoczęła się w 2009 r., a zakończyła jesienią 2019 r. Na terenie Ogrodu podziwiać można ponad 30 kolekcji roślinnych, w których prezentowanych jest ok. 2000 taksonów roślin. Wśród nich odnajdziemy wiele rzadkich i zagrożonych gatunków naturalnie występujących w regionie świętokrzyskim.

x