XLVII Zjazd Ogrodów

11 maja 2017

XLVII Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

18-21 września 2017 r., Kielce

Społeczna rola ogrodów botanicznych w rozwoju miast

W dniach 18-21 września 2017 r. w Kielcach odbędzie się XLVII Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce organizowany przez Geopark Kielce przy współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Radą Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Geopark Kielce gospodarzem imprezy jest już po raz drugi. Pierwszy zjazd w Kielcach odbył się w 2007 r. Tegoroczna edycja Zjazdu odbędzie się pod hasłem „Społeczna rola ogrodów botanicznych w rozwoju miast”. Sesje referatowe będą się odbywały w Centrum Geoedukacji, które położone jest przy rezerwacie przyrody im. Zbigniewa Rubinowskiego Wietrznia, a także na terenie kampusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ponadto, uczestnicy zjazdu udadzą się na sesje terenowe obejmujące zwiedzanie: Ogrodu Botanicznego w Kielcach, centrum Miasta Kielce, Chęcin oraz rezerwatu przyrody „Góra Miedzianka”.

KOMUNIKAT I

 Serdecznie Zapraszamy!