Podstawa działania

18 września 2019

Główne cele i zadania Geoparku Kielce:

  • Zarządzanie i administrowanie obiektami Kadzielni, Rezerwat Ślichowice, Rezerwat Wietrznia włącznie
    z obiektami Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia.
  • Tworzenie warunków dla rozwoju Miasta jako ośrodka turystycznego.
  • Promowanie walorów geologicznych Miasta
    w szczególności poprzez upowszechnianie wiedzy
    w zakresie geologii, ochrony środowiska, ekologii, działalność
  • Organizacja Ogrodu Botanicznego.

Podstawa prawna działania Geoparku Kielce:

 

x