• “GEO-GENIUSZ” – II EDYCJA

  24 kwietnia, 2014 12:23

  Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji ogłasza II edycję Konkursu Wiedzy o Ziemi “GEO-Geniusz”. Konkurs ma na celu wzbogacenie wiedzy geologiczno-przyrodniczej dotyczącej regionu świętokrzyskiego. Celem konkursu jest również upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o naszym dziedzictwie naturalnym, konieczności i możliwościach jego ochrony.

 • INTERAKTYWNY PANEL

  23 kwietnia, 2014 12:37

  Centrum Geoedukacji w Kielcach zyska nowy interaktywny element edukacyjny na ekspozycji stałej. W dniu 23.04.2014 r. pomiędzy Gminą Kielce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach została podpisana umowa dotacji nr 49/14 na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. Interaktywny panel edukacyjny.

 • „Z geologią za pan brat czyli warsztaty geoedukacyjne dla Klubu Miłośników Geologii” – projekt dofinansowany z WFOŚiGW w Kielcach

  23 kwietnia, 2014 12:32

  Zadanie „Z geologią za pan brat czyli warsztaty geoedukacyjne dla Klubu Miłośników Geologii” jest dedykowane członkom Klubu Miłośników Geologii, który działa przy Geoparku Kielce. Klub Miłośników Geologii jest jednostką wchodząca w skład Centrum Geoedukacji. Głównym przedmiotem jego działalności jest edukacja geologiczna, skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej jak i osób dorosłych.

 • KONKURS EDUKACYJNY Z GRĄ TERENOWĄ “GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE” – EDYCJA 2014

  23 kwietnia, 2014 12:30
  Zapraszamy na kolejną edycję konkursu edukacyjnego z grą terenową „GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE”. Konkurs przeznaczony jest dla grup uczniów (2-4 osoby) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Całość projektu składa się z trzech etapów:

 • DOPOSAŻENIE CENTRUM GEOEDUKACJI

  31 października, 2013 12:05

  Z przyjemnością informujemy że zakończyliśmy rzeczową realizację projektu ,,Doposażenie Centrum Geoedukacji” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 • GEO-EXPO-TOUR

  24 października, 2013 11:49
  Geopark Kielce oraz Targi Kielce zapraszają do wzięcia udziału w  debiutującym wydarzeniu GEO-EXPO-TOUR, skierowanym głównie do samorządów lokalnych, przedsiębiorstw związanych z branżą wydobywczą i przetwórczą surowców mineralnych oraz organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą.

x