Działalność

1 stycznia 2016

Geopark Kielce stawia sobie za cel stymulowanie wzrostu gospodarki poprzez właściwe wykorzystanie walorów przyrodniczych miasta, a w szczególności rezerwatów geologicznych istniejących na terenie Kielc.


Głównym obszarem działalności Geoparku są rezerwaty geologiczne na terenie miasta Kielce:

– Rezerwat Kadzielnia – Park i Amfiteatr Kadzielnia

– Rezerwat Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego wraz z Centrum Geoedukacji oraz Ośrodkiem Pracy Twórczej “Wietrznia”

– Rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego na Ślichowicach


 

x