Kontakt

1 stycznia 2016

Geopark Kielce
ul. Daleszycka 21

25-202 Kielce
Telefon: +48 41 36 76 800

 


Rezerwacja zwiedzania Centrum Geoedukacji
tel. +48 41 36 76 800
e-mail: rezerwacje@geopark-kielce.pl


Numery telefonów wewnętrznych:

Rezerwacja zwiedzania Centrum Geoedukacji: 25
Sekretariat: 20
Dyrektor: 20
Księgowość: 22
Tereny zielone i Inwestycje: 23
Ogród Botaniczny: 24
Centrum Geoedukacji: 33, 34


Dyrekcja:

Dyrektor Geoparku Kielce: mgr Mirosław Hejduk
Telefon: +48 41 36 76 800
e-mail: miroslaw.hejduk(at)geopark-kielce.pl
(at) zamień na @

Zastępca dyrektora ds. technicznych: mgr inż. Wilhelm Wajda
Telefon: +48 41 36 76 800
e-mail: wilhelm.wajda(at)geopark-kielce.pl
(at) zamień na @


Księgowość i Kadry:

Główna Księgowa: mgr Jolanta Taźbierska
Telefon: +48 41 36 800, +48 41 36 76 836
e-mail: jolanta.tazbierska(at)geopark-kielce.pl
(at) zamień na @


Kierownik ds. finansowo-księgowych: mgr Monika Pelc
Telefon: +48 41 36 76 800, +48 41 36 76 836
e-mail: monika.pelc(at)geopark-kielce.pl
(at) zamień na @


Inspektor ds. księgowości: mgr Ewa Fiuk
Telefon: +48 41 36 76 800
e-mail: ewa.fiuk(at)geopark-kielce.pl
(at) zamień na @


Sekretariat:
Inspektor ds. zamówień publicznych i archiwizacji: mgr inż. Jagoda Ryniewicz
Telefon: +48 41 36 76 800
Faks: + 48 41 242 157 1 oraz 41 36 76 985
e-mail: jagoda.ryniewicz(at)geopark-kielce.pl
e-mail: sekretariat(at)geopark-kielce.pl
(at) zamień na @


Organizacja:
Inspektor ds. organizacji: Krystyna Młynarczyk
Telefon: +48 41 36 76 800
Faks: + 48 41 242 157 1 oraz 41 36 76 985
e-mail: krystyna.mlynarczyk(at)geopark-kielce.pl
(at) zamień na @


Dział rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i zamówień publicznych:
Kierownik: mgr Andrzej Płonka
Telefon: +48 41 36 76 800
e-mail: andrzej.plonka(at)geopark-kielce.pl
(at) zamień na @


Dział inwestycji:
Główny specjalista ds. inwestycji i zarządzania nieruchomościami: mgr inż. Tomasz Pierzak
Telefon: +48 41 36 76 800
e-mail: tomasz.pierzak(at)geopark-kielce.pl
(at) zamień na @


Centrum Geoedukacji:
Kierownik Centrum Geoedukacji: mgr Michał Poros
Telefon: +48 41 36 76 800 w. 34
e-mail: michal.poros(at)geopark-kielce.pl
(at) zamień na @

Kierownik Klubu Miłośników Geologii: mgr Barbara Jędrychowska
Telefon: +48 41 36 76 800 w. 33
e-mail: barbara.jedrychowska(at)geopark-kielce.pl
(at) zamień na @

Zespół pracujący w Centrum Geoedukacji


Amfiteatr Kadzielnia:
Kierownik Amfiteatru Kadzielnia: mgr Mirosław Strzelecki
Telefon: +48 41 361 47 68
e-mail: miroslaw.strzelecki(at)geopark-kielce.pl
(at) zamień na @

Elektryk: Józef Małecki
Telefon: +48 41 361 47 68


Ogród Botaniczny:
Kierownik Ogrodu Botanicznego: mgr inż. Katarzyna Socha
Telefon: +48 41 36 76 800
e-mail: katarzyna.socha(at)geopark-kielce.pl
(at) zamień na @

Zespół pracujący w Ogrodzie Botanicznym

x