Kontakt

1 stycznia 2016

Geopark Kielce
ul. Daleszycka 21

25-202 Kielce
Telefon: +48 41 36 76 800

 


Rezerwacja zwiedzania Centrum Geoedukacji
tel. +48 41 36 76 800
e-mail: rezerwacje@geopark-kielce.pl


Numery telefonów wewnętrznych:

Rezerwacja zwiedzania Centrum Geoedukacji: 25
Sekretariat: 20
Dyrektor: 20
Księgowość: 22
Tereny zielone i Inwestycje: 23
Ogród Botaniczny: 24
Centrum Geoedukacji: 33, 34


Dyrektor:
Dyrektor: mgr inż. Elżbieta Czajkowska
Telefon: +48 41 36 76 800
e-mail: elzbieta.czajkowska@geopark-kielce.pl


Księgowość i Kadry:

Główna Księgowa: mgr Jolanta Taźbierska
Telefon: +48 41 36 800, +48 41 36 76 836
e-mail: jolanta.tazbierska@geopark-kielce.pl


Kierownik ds. finansowo-księgowych: mgr Monika Pelc
Telefon: +48 41 36 76 800, +48 41 36 76 836
e-mail: monika.pelc@geopark-kielce.pl


Inspektor ds. księgowości: mgr Ewa Fiuk
Telefon: +48 41 36 76 800
e-mail: ewa.fiuk@geopark-kielce.pl


Sekretariat:
Inspektor ds. zamówień publicznych i archiwizacji: mgr inż. Jagoda Ryniewicz
Telefon: +48 41 36 76 800
Faks: + 48 41 36 76 985
e-mail: jagoda.ryniewicz@geopark-kielce.pl
e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl


Organizacja:
Inspektor ds. organizacji: Krystyna Młynarczyk
Telefon: +48 41 36 76 800
Faks: + 48 41 36 76 985
e-mail: krystyna.mlynarczyk@geopark-kielce.pl


Dział rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i zamówień publicznych:
Kierownik: mgr Andrzej Płonka
Telefon: +48 41 36 76 800
e-mail: andrzej.plonka@geopark-kielce.pl


Dział inwestycji:
Główny specjalista ds. inwestycji i zarządzania nieruchomościami: mgr inż. Tomasz Pierzak
Telefon: +48 41 36 76 800
e-mail: tomasz.pierzak@geopark-kielce.pl


Centrum Geoedukacji:
Kierownik Centrum Geoedukacji: mgr Michał Poros
Telefon: +48 41 36 76 800 w. 34
e-mail: michal.poros@geopark-kielce.pl

Kierownik Klubu Miłośników Geologii: mgr Barbara Jędrychowska
Telefon: +48 41 36 76 800 w. 33
e-mail: barbara.jedrychowska@geopark-kielce.pl

Zastępca Kierownika Centrum Geoedukacji: mgr Martyna Sutowicz-Kwiecińska
Telefon: +48 41 36 76 800 w. 33
e-mail: martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl

Główny specjalista ds. geoturystyki i promocji: mgr Witold Wesołowski
Telefon: +48 41 36 76 800 w. 34
e-mail: witold.wesolowski@geopark-kielce.pl

Inspektor ds. geoturystyki: mgr Małgorzata Świtaj
Telefon: +48 41 36 76 800 w. 33
e-mail: malgorzata.switaj@geopark-kielce.pl

Inspektor ds. geoturystyki: mgr Katarzyna Chłopek
Telefon: +48 41 36 76 800 w. 34
e-mail: katarzyna.chlopek@geopark-kielce.pl

Pomoc administracyjna: mgr Monika Wijas
Telefon: +48 41 36 76 800 w. 25
e-mail: monika.wijas@geopark-kielce.pl

Inspektor ds. promocji: mgr Tomasz Giedyk
Telefon: +48 41 36 76 800 w. 25
e-mail: tomasz.giedyk@geopark-kielce.pl

 


Amfiteatr Kadzielnia:
Kierownik Amfiteatru Kadzielnia: mgr Mirosław Strzelecki
Telefon: +48 41 361 47 68
e-mail: miroslaw.strzelecki@geopark-kielce.pl

Elektryk: Józef Małecki
Telefon: +48 41 361 47 68


Ogród Botaniczny:
Kierownik Ogrodu Botanicznego: mgr inż. Katarzyna Socha
Telefon: +48 41 36 76 800
e-mail: katarzyna.socha@geopark-kielce.pl

Zespół pracujący w Ogrodzie Botanicznym