Zaprojektowanie i wykonanie elementów promocyjnych Ogrodu Botanicznego